Betrally bonus for nye kunder og bonuskoden som trengs

De beste casinoene 2020:
 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  1 plass etter spilleromtaler

 • CASINO-X
  CASINO-X

  2. plass! Bonuser for nye spillere!

Betrally

Det er en fantastisk velkomstbonus hos Betrally som er tilgjengelig for alle nye kunder. Det er en 150% bonus alle første innskudd opp til $300 eller €300. For å motta tilbud må du taste bonuskoden BR300 ved registrering.

Det er en fantastisk velkomstbonus hos Betrally som er tilgjengelig for alle nye kunder. Det er en 150% bonus alle første innskudd opp til $300 eller €300. For å motta tilbud må du taste bonuskoden BR300 ved registrering.

Bonus til medarbejderne – hvordan er skattereglerne?

af Henrik Volden

En bonus er et ekstraordinært beløb, der bliver indsat på medarbejderens konto. Skattereglerne ved bonus er gældende efter kildeskattens regler, og bonus behandles derfor som almindelig lønindkomst (A-skat og AM-bidrag). Din arbejdsgiver skal fratrække og afregne arbejdsmarkedsbidrag, SP-bidrag (brutto-skat) og almindelige A-skat efter gængse skatteregler.

Udsigten til en kontant bonus er for mange danskere en attraktiv del af en samlet lønpakke. En kontant bonus kan enten komme efter et opnået mål – altså når en eller flere betingelser er opfyldt. Samtidig kan en bonus gives som et kontant beløb, der bliver overført til medarbejderne på en given dato. Men når datoen for bonussen nærmer sig, opstår der hos mange – både arbejdsgivere og medarbejdere – et relevant spørgsmål; Hvordan er det nu lige med beskatning?

Betingelser for bonus har betydning

I de fleste tilfælde er der aftalt en skriftlig betingelse for bonussen. Dette kan eksempelvis være:

De beste casinoene 2020:
 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  1 plass etter spilleromtaler

 • CASINO-X
  CASINO-X

  2. plass! Bonuser for nye spillere!

 • at medarbejderen, afdelingen eller hele virksomheden skal opnå en specifik omsætning i en given periode
 • at antallet af kundehenvendelser er steget
 • eller et hvilket som helst andet parameter.

Når betingelsen er opfyldt, så udløser det en bonus. Bonussen kan være aftalt som et fast beløb eller som en procentdel af et givent beløb (ofte omsætningen eller overskuddet).

Hvornår skal beskatning af en bonus finde sted?

En bonus skal beskattes efter kildeskattelovens gældende regler (A-skat og AM-bidrag). Men præcis hvornår skal beskatningen finde sted?

Her skelner man i skattelovgivningen mellem, om betingelsen for bonussen er en formsag, eller om der er en reel usikkerhed om, hvornår og hvorvidt betingelsen bliver opfyldt.

I første tilfælde kan det i et tænkt eksempel dreje sig om en virksomhed, der har som betingelse, at medarbejderen er ansat på bonusudbetalingstidspunktet.

Formsag eller usikkerhed

Er der tale om en betingelse, der har karakter af at være en formsag, skal bonussen beskattes allerede, når aftalen om bonussen finder sted.

Er der derimod tale om, at der er en reel usikkerhed i forhold til, om betingelsen kan blive opfyldt, så skal beskatningen først finde sted, når alle betingelser er opfyldt. Altså når omsætningsmålet er nået eller lignende.

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab, moms og skat.

Må du betale skatt på bonuspoeng?

About Karianne Robøle-Sørensen

I 2020 kom det nye regler for skattefrie rabatter gitt i tilknytningen til et arbeidsforhold. Reglene omfatter både beskatning av rabatter gitt av arbeidsgiver, men også rabatter gitt av andre som har tilknytning til arbeidsforholdet, typisk arbeidsgivers forretningspartnere.

Arbeidsgivers plikt til å rapportere flybonuspoeng opptjent på yrkesreiser en kanskje den reglen som har fått mest oppmerksomhet i media. Skattedirektoratet har gitt en prinsipputtalelse om hvordan flybonuspoeng og andre tredjemannsrabatter skal vurderes av arbeidsgiveren.

Rabatt gitt av arbeidsgiver

Arbeidsgiver kan gi ansatte en rabatt inntil 100 % av varens omsetningsverdi på varer/tjenester som omsettes i virksomheten. Rabatten ikke kan overstige 8000 kroner i løpet av inntektsåret.

Skatteplikt ved rabatt gitt av andre enn arbeidsgiver

Alle økonomiske fordeler den ansatte får pga arbeidsforholdet er skattepliktige. Hvis den ansatte får en rabatt fra andre enn arbeidsgiveren må arbeidsgiver derfor vurdere om det er så stor tilknytning mellom rabatten og arbeidsforholdet at rabatten er “fordel vunnet ved arbeid”, og derfor skattepliktig.

Fordeler som kan anses å være skattepliktige er:

 • rabatter fra arbeidsgivers forretningspartnere, f.eks kunder eller leverandører
 • rabatter gitt av andre enn arbeidsgivers forretningspartnere, men hvor arbeidsgiver gir noe tilbake for at de ansatte skal få prisavslaget.
 • rabatter/fordeler den ansatte får når han kjøper varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiveren og får kostnadene refundert.
  • Et praktisk eksempel på dette er når ansatte opptjener fly- og hotellbonuspoeng på reiser refundert av arbeidsgiver, og den ansatte benytter bonuspoengene privat.
 • hvis arbeidsgiver bevilger midler til en forenings aktiviteter mv., og ansatte kan motta rabatter eller andre fordeler som er unike som medlemmer av foreningen, og medlemskapet avhenger av at du arbeider i virksomheten.

Fordeler som ikke kan anses å være skattepliktige er:

 • rabatter som gis som ensidige markedsføringstiltak eller liknende fra tredjeparter som ikke er forretningspartnere, vil ikke utløse skatteplikt. Dette vil f.eks gjelde “nabolagsrabatter”, som virksomheter tilbyr til ansatte i andre virksomheter i nærområdet i profileringssammenheng.
 • rabatter hvor arbeidsgiver ikke gjør mer enn å formidle rabattilbudet, f.eks ved å henge opp en lapp på personalrommet, videresende en e-post mv.
 • bagatellmessige bonuser den ansatte får ved kjøp av varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiver. Trumfpoeng er nevnt som et eksempel på fordel som vil kunne anses å være bagatellmessig.

Verdsettelse av skattepliktige rabatter

Varer og tjenester skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Det vil si hvilken pris var allment tilgjengelig for forbrukere som kjøpte samme vare eller tjeneste på kjøps-/bestillingstidspunktet. Hvis rabatten er tilgjengelig for alle, er den ikke skattepliktig.

Dette vil kunne dokumenteres ved et bilde av f.eks en annonse som viser tilbudsprisen som er gjort allment tilgjengelig da varen ble kjøpt/bestilt. Når det gjelder fly- og hotellbonuspoeng så vil skattepliktig verdi være hva man ville måtte betale for reisen da reisen ble bestilt uten bonuspengene.

Det er kun uttak av bonuspoeng opptjent etter 1.1.2020, og som brukes på private reiser som er trekk- og avgiftspliktig. Hvis den ansatte skifter jobb så er det kun poeng opptjent i det nye arbeidsforholdet som er trekk- og avgiftspliktig.

Når rabatt mv. er gitt av andre

Det store spørsmålet mange arbeidsgivere stiller seg er hvordan man skal kunne få kjennskap til rabatter gitt av andre enn arbeidsgiveren selv. Både de ansatte og tredjeparten vil kunne gi de nødvendige opplysningene. Arbeidsgiveren må ha rutiner som sikrer denne informasjonsflyten.

Arbeidsgivere bør derfor i arbeidsavtalen/arbeidsinstruksen opplyse om ansattes plikter til å informere arbeidsgiver hvis det er snakk om rabatter fra tredjeparter. Arbeidsgivere som har gjort det som med rimelighet kan forventes, vil ikke bli møtt med tilleggsskatt eller andre sanksjoner.

Rapportering i a-meldingen

En arbeidsgiver har i utgangspunktet plikt til å rapportere, gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle fordeler hans ansatte mottar i arbeidsforholdet. Dette gjelder også rabatter som anses å være gitt i tilknytning til arbeidsforholdet selv om rabatten ikke er gitt av arbeidsgiver selv.

Rapporteringsplikten er utsatt for rabatter via forretningspartnere slik at arbeidsgiver får tilstrekkelig tid til å fremskaffe opplysninger for å vurdere skatteplikt, verdsetting mv. For slike ytelser forlenges fristen for rapportering med 2 måneder.

Jobber du med lønn og HR?

Bli oppdatert på nye regler som berører personalområdet. Visma arrangerer til enhver tid kurset Personalforum. Dette er skapt for deg som har personalansvar, jobber innen HR og lønn eller er tillitsvalgt. Jobber du med revisjon eller regnskap, er det også viktig at du har kjennskap til arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers rettigheter.

De beste casinoene 2020:
 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  1 plass etter spilleromtaler

 • CASINO-X
  CASINO-X

  2. plass! Bonuser for nye spillere!

Anmeldelser av de beste kasinoene
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: