BetVictor ansetter ny styreleder med lang erfaring fra bransjen

De beste casinoene 2020:
 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  1 plass etter spilleromtaler

 • CASINO-X
  CASINO-X

  2. plass! Bonuser for nye spillere!

Bytte bransje? Slik overfører du kompetansen din i søknad og CV

Kompetansen du har opparbeidet deg så langt i karrieren kan ofte overføres til nye stillinger og bransjer. Det gjelder bare å vite hvordan du skal formulere deg når du søker.

Hvordan skrive CV

CV-mal og tips fra eksperter og rekrutterere

CV-en er din inngangsport til et jobbintervju og det første arbeidsgiver leser. Den må derfor tydelig vise frem dine kvalifikasjoner og sterke sider. Her feiles det mye.

I dette magasinet får du de beste tipsene til hvordan skrive CV, hva den bør inneholde – og hva du bør unngå å ta med. Vi gir deg alt du trenger for å lage en god CV!

Etter flere år i samme jobb og samme bransje er det ikke uvanlig å føle på et behov for forandring. For noen holder det kanskje å søke seg til en tilsvarende stilling hos en annen arbeidsgiver, men hvorfor ikke forsøke seg i en helt ny jobb i en helt ny bransje?

Hvis du er i ferd med å slå fra deg den tanken på grunn av at du ikke har den nødvendige kompetansen, har du sett på det halvfulle glasset som halvtomt. Det å lese stillingsannonser med alle kriteriene for for erfaring og kompetanse kan riktignok virke avskrekkende, men det er viktig å huske at annonsene ofte beskriver drømmekandidaten – de definerer ikke nødvendigvis minstekriteriene for aktuelle kandidater.

Kompetansen din kan helt sikkert overføres til andre stillinger i andre bransjer, det gjelder bare å gå strategisk til verks når man setter opp en ny CV. Her er noen tips til hvordan det kan gjøres, fra en artikkel på themuse.com:

LES OGSÅ: Er du underkvalifisert for stillingen? Slik søker du

1. Kartlegg hvilke kvalifikasjoner du har

Det beste og mest logiske stedet å starte er å lese gjennom stillingsbeskrivelsen til jobben du skal søke på. Se på hvilke kvalifikasjoner de søker etter og identifisér hvilke av disse du faktisk har.

Selv om stillingen du skal søke på er ganske forskjellig fra din nåværende (og/eller tidligere) jobb, vil du nok oppdage at du allerede innehar minst et par kvalifikasjonene eller egenskapene de ser etter. Vel å merke hvis det er noenlunde fornuft i karrierebyttet. En tidligere sekretær vil neppe oppfylle mange av kvalifikasjonene de ser etter hos en hjertekirurg.

De beste casinoene 2020:
 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  1 plass etter spilleromtaler

 • CASINO-X
  CASINO-X

  2. plass! Bonuser for nye spillere!

Skriv ned hvilke av kvalifikasjonene det er helt sikkert at du oppfyller. Du har kanskje noen år med ledererfaring, eller du er vant med å lede møter eller snakke foran forsamlinger, som de ser etter i stillingsannonsen? Disse kvalifikasjonene er rimelig sikre, altså at du ikke vil trenge å forklare nevneverdig mye hvordan de kan overføres til den aktuelle stillingen.

Dette er et viktig trinn, siden disse kvalifikasjonene er noe du skal sette fokus på i CV-en. Ved å fokusere på punktene som er en innlysende match, vil du få frem at du vil mestre flere av oppgavene i den nye stillingen – selv om bransjen eller fagområdet er litt annerledes enn hva du har jobbet med tidligere.

LES OGSÅ: Angrer du på karrierevalget? Les ekspertens råd

2. Fokusér på resultater

Alle arbeidsgivere, uavhengig av bransje, verdsetter ansatte som får ting gjort og som produserer resultater. Derfor er det smart å sette fokus på resultater du har oppnådd i tidligere jobber, fremfor å bare ramse opp hvilke arbeidsoppgaver du hadde. Dette er ekstra viktig når du bytter bransje, siden potensielle arbeidsgivere vil være mer opptatt av hva du faktisk oppnådde, enn hvordan du gjorde det.

Her er et eksempel på hvordan det kan gjøres hvis du tidligere har jobbet i administrasjonen til et sykehus, og nå søker jobb som selger for et ortopedisk firma:

Her vil erfaringen fra helsesektoren være et fortrinn. Men siden den forrige stillingen ikke innebar salg, er det andre aspekter ved stillingen man bør fokusere på. Noen ville kanskje da formulert seg slik:

 • Ansvarlig for å planlegge, organisere og gjennomføre den årlige sykehuskonferansen.

Men, for å sette fokus på resultatene, burde man heller legge det frem på denne måten:

 • Styrket sykehusets kundeforhold til over 300 leverandører, materiellprodusenter og andre eksterne samarbeidspartnere ved å koordinere og gjennomføre den årlige sykehuskonferansen.

Ikke bare høres det mer imponerende ut, men den fremhever også noen kvaliteter som vil være viktig i rollen som selger – nemlig organisering, nettverksbygging og innsikt i kundeforhold i bransjen.

SE VIDEO: Slik finner du arbeidsgiveren som passer for deg

3. Trekk de viktige parallellene

Når du søker på en stilling i en ny bransje, er det din oppgave å fremstille din tidligere arbeidserfaring så relevant som mulig. Dette betyr at du trekke paralleller mellom hva du kan, og hva stillingen krever. I noen tilfeller vil det innebære å kutte bort det som ikke er relevant for den nye jobben. Det er for eksempel ikke nødvendig å trekke frem tekniske ferdigheter og kjennskap til spesifikke dataprogrammer dersom den nye stillingen ikke krever dette.

Videre må du utfordre deg selv til å relatere arbeidserfaringen din til den nye bransjen og stillingen. Dette kan tydeliggjøres gjennom det tidligere eksempelet hvor du skulle søke deg fra en stilling i sykehusadministrasjonen til en salgstilling:

Basert på research om salgsyrket vet du at det å pleie kundeforhold er ekstremt viktig i rollen som selger. Og selv om din forrige stilling ved sykehuset ikke innebar salg, har du erfaring fra andre aspekter ved sykehusets kundeforhold. Dette kan presenteres i CV-en på dette måten:

Jeg bidro til å opprettholde og forsterke sykehusets relasjon til leverandører, materiellprodusenter og andre eksterne samarbeidspartnere gjennom flere seminarer, konferanser og andre møteforhold. Dette var et ledd i et årlig salgsbudsjett på om lag 50 millioner kroner.

Dette sier noe om hvorfor du vil egne deg som selger på flere måter:

 • Du mestrer omfattende prosjekter med høy vanskelighetsgrad.
 • Du er bevisst på viktigheten av nettverksbygging og pleiing av kundeforhold.
 • Du har innblikk i hvordan den offentlige helsesektoren forholder seg til private leverandører av produkter og tjenester.

LES OGSÅ: Bør man følge hodet eller hjertet i karrierevalget?

4. Ikke glem de myke ferdighetene

Det er nok fort å tenke at myke ferdigheter bare er uviktige bagateller som arbeidsgiveren såvidt streifer innom når de ser på CV-en. Men, de er viktigere enn du tror. Du kan selv tenke deg at en bedrift neppe ville ansatt en kundeservicemedarbeider som ikke var dyktig på kommunikasjon.

Det at myke ferdigheter er viktig er egentlig bare gode nyheter for deg i din situasjon, siden disse egenskapene er de enkleste å overføre fra stilling til stilling, og fra bransje til bransje. Ting som problemløsing, kritisk tenkning, nøyaktighet og kommunikasjonsferdigheter er viktige egenskaper å besitte i veldig mange jobber.

CV-en din kan naturligvis ikke bestå kun av myke ferdigheter, men ved å sette fokus på noen av de mest relevante av disse, vil du kunne argumentere for at din personlige egnethet veier opp for de eventuelle hullene som finnes på andre ønskelige kvalifikasjoner.

BetVictor ansetter ny styreleder med lang erfaring fra bransjen

Alle AS må ha et styre med ett eller flere styremedlemmer. Det er valgfritt om det skal være flere i styret, så lenge selskapet ikke har bedriftsforsamling.

Fra 1. juli 2020 er det ikke lenger påkrevd med varamedlem for styrer som består av kun én person. Er det bare én i styret, er vedkommende automatisk styreleder. Daglig leder er ikke lenger påkrevd.

Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år og ha personnummer eller D-nummer (for utlendinger). Det er ingen krav om at deltakerne må være bosatt i Norge eller ha norsk statsborgerskap. Det kan nedfelles i vedtektene at eiere skal være norsk, eller ha fast bosted i Norge, eller andre lignende egenskaper.

Der det ikke er daglig leder skal styrelederen ha ansvaret for den daglige ledelsen.

Minst halvdelen av styrets medlemmer må bo i Norge, hvis de ikke er bosatt i et land som er med i EØS-avtalen.

Aksjelovens kapittel 6 gir deg flere detaljer om dette temaet, blant annet hvordan styremedlemmer skal velges.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er inkludert i felleskostnadene?

Felleskostnadene omfatter alle kostnader som gjelder boligselskapets drift. Felleskostnadene omfatter blant annet:

• Kommunale avgifter
• Bygningsforsikring (NB! Eierne må selv tegne innboforsikring)
• Driftskostnader som lys i oppgangene, trappevask, lønn til vaktmester, snømåking, alarm osv.
• Nedbetaling av fellesgjeld
• Ytre vedlikehold
• Innvendig vedlikehold av fellesareal

Hvorfor har jeg mottatt varsel om økning av felleskostnader?

Styret er ansvarlig for økonomien i boligselskapet, og de har mulighet for å øke felleskostnadene ved behov. Eierne vil som regel innen rimelig tid varsles om den planlagte økningen.

Kan jeg endre eller utsette min forfallsdato?

Nei, du kan ikke endre forfallsdatoen. Dersom det er ønskelig med en betalingsutsettelse, ta kontakt med oss på [email protected] eller 22 12 23 40.

Kan jeg betale felleskostnadene med eFaktura eller AvtaleGiro?

Ja, vi tilbyr både eFaktura og AvtaleGiro. Når du skal betale en originalfaktura i nettbanken din kan du følge linken for AvtaleGiro eller eFaktura. Legg inn de ni første sifrene av KID-nummeret på fakturaen som eFaktura-referanse. Ved AvtaleGiro vil du trekkes automatisk såfremt det er nok penger på kontoen og at trekkgrensen er satt høyt nok. For eFaktura må derimot betalingen bekreftes i nettbanken. Du må da velge det alternativet som passer deg best.

Merk deg at det kan ta noen uker før betalingsavtalene trer i kraft. Derfor bør du følge med den første tiden og betale manuelt til avtalen er i gang.

Hvordan fordeles felleskostnadene i mitt boligselskap?

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte leilighet er å anse som felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom eierne etter brøk. Nærmere beskrivelse kan følge av vedtektene.

Kan jeg overta giroer for felleskostnader fra selger ved overtakelse av boligen?

Nei. OBF sender alltid ut giroer i kjøpers navn. Det er viktig at kun disse benyttes slik at betalinger registreres korrekt.

Når mottar man nye giroer for felleskostnader?

Så fort vi mottar endelig bekreftelse fra eiendomsmegleren om at overtakelse og oppgjøret er gjennomført, vil du i løpet av kort tid få tilsendt giroer for felleskostnader. Betalingsfristen vil utsettes slik at du får god tid før forfall.

Går det imidlertid lang tid uten at du har mottatt giroer, må du gjerne kontakte oss via kontaktskjemaet på hjemmesiden.

Jeg ser ikke på TV. Kan jeg slippe å betale tillegg for kabel-tv gjennom felleskostnadene?

Nei, den klare hovedregel er at Kabel-TV er å anse som en felleskostnad knyttet til eiendommen, da boligselskapet har inngått en rammeavtale med kabel-TV-leverandøren.

Hvordan kan jeg få vite om jeg er à jour med betaling av felleskostnader?

Ta gjerne kontakt med oss på vårt kontaktskjema, eller ring oss på telefon 22 12 23 40.

Hva skjer om jeg ikke betaler felleskostnadene mine?

Som eier har man en rekke forpliktelser overfor boligselskapet. Manglende betaling er å anse som et betalingsmislighold. Kravet blir purret og fulgt opp etter gjeldende rutiner. Inndrivelseskostnader belastes skyldner. I ytterste konsekvens, vil betalingsmislighold resultere i salgspålegg av leiligheten.

Hvor er boligselskapet mitt forsikret og hvor finner jeg polisenummeret?

Informasjon om bygningens forsikringspolise fremkommer som regel i årsberetningen. Ta gjerne kontakt med oss på vårt kontaktskjema.

Det har oppstått skader i leiligheten, dekkes dette av bygningsforsikringen?

Dersom en skade oppstår, er det viktig å forsøke å begrense skadeomfanget. Deretter må skaden meldes til styret og forretningsfører så raskt som mulig.

Ved brann, ring 110.

Ved vannskade eller rørbrudd, steng stoppekranen og/eller kontakt rørlegger.

Skader i leiligheten, eksempelvis som følge av vann- eller brannskader på vegger, tak, gulv, fast inventar eller lignende dekkes normalt av bygningsforsikringen.

Skader på løsøre og annet løst inventar dekkes som hovedregel ikke av bygningsforsikringen. Dette må dekkes av din innforsikring.

Hvilke skader bygningsforsikringen dekker, følger av bygningsforsikringsavtalen (polisen) med tilhørende vilkår.

Hva er forkjøpsrett?

Forkjøpsrett er retten til å tre inn i en allerede inngått avtale. Selger A inngår avtale med kjøper B om kjøp av leilighet. Dersom C har forkjøpsrett kan han tre inn i kjøper Bs posisjon, på bekostning av B. C vil få de samme krav, rettigheter og vil overta budet til B. Dersom flere ønsker å benytte forkjøpsretten samtidig følges ansiennitetsprinsippet. Det vil si at den som har hatt lengst forkjøp, vil være først i budkøen. Se spørsmål «Hva skjer hvis flere personer i et borettslag melder forkjøpsrett til samme leilighet?» for utfyllende informasjon.

Er det forekjøpsrett i alle borettslag?

Nei, for at forkjøpsrett skal gjelde i et borettslag, må dette være regulert i vedtektene.

Gjelder forkjøpsrett ved alle type salg, dersom borettslaget har innført ordningen?

Enkelte salg er av lovgiver beskyttet mot forkjøpsrett. Dette gjelder blant annet ved overføringer mellom ektefeller, slektninger i opp- og nedstigende linje, fosterbarn og adoptivbarn eller søsken. Det betyr at overføringer mellom disse personene ikke vil utløse forkjøpsretten, uavhengig av hva som fremgår av vedtektene.

Hvor lang tid tar det før forkjøpsretten avklares?

Ved vanlig forkjøpsrett tar det normalt 20 dager etter at salgsmelding har kommet inn til forretningsfører eller laget.

Hva er formkrav til forhåndsvarsel?

Forhåndsvarselet er lovlig om varselet er mottatt minst 15 dager før melding om salg er mottatt, og forhåndsvarselet ikke er mer enn tre måneder gammelt. Varselet må være skriftlig og må gi informasjon om at andelen legges ut for salg. Utover dette oppstiller loven ingen krav. Det er likevel vanlig praksis at det opplyses om prisantydning eller takst, etasje og størrelse. Gis forhåndsvarselet mindre enn 15 dager før salg vil den vanlige 20-dagers fristen gjelde. Hvis ingen melder forkjøp innen 15 dagers fristen er salget gjennomført. Merk at det også kan gjelde særregler for frister.

Hva skjer hvis flere personer i et borettslag melder forkjøpsrett til samme leilighet?

Dersom flere andelseiere ønsker å bruke forkjøpsretten, må man avklare hvem som er berettiget. Som oftest benyttes ansiennitetsprinsippet.

Med ansiennitet menes vanligvis den tid en person har hatt forkjøpsretten. Den som har hatt forkjøpsrett lengst, vil ha fortrinn til fortrengsel for de andre. En interessent A med 10 års ansiennitet vil vinne fortrinn over interessent B med 5 års ansiennitet.

Det er viktig å merke seg at de ulike borettslagene kan ha særskilte vedtektsfestede bestemmelser som regulerer forkjøpsreglene nærmere.

Kan jeg fritt leie ut leiligheten min?

Det vil avhenge av om leiligheten er i eierseksjonssameie eller borettslag.

Eierseksjonssameier følger selveier-prinsippet hvor en seksjonseier har full rettslig råderett. Det betyr at en eier som regel står fri til å leie ut sin leilighet (boligseksjon) med mindre vedtektene uttrykkelig begrenser utleieretten.

Borettslag følger «eierbo-prinsippet». Det vil si andelseierne har en borett til en bestemt leilighet i borettslaget. Med boretten er det knyttet en rekke forpliktelser, hvilket begrenser mulighetene for utleie.

Vilkår for utleie i borettslag:

En andelseier som selv bor i leiligheten, kan fritt leie ut deler av sin leilighet.

For å kunne leie ut hele leiligheten må andelseier selv ha bodd i boligen i minst ett av de to siste årene før du leier den ut. Du kan da leie den ut i inntil tre (3) år. Skal du midlertidig bort som følge av militærtjeneste, arbeid, utdanning eller sykdom, gjelder ikke kravet om botid. Kravet om botid gjelder heller ikke for slektninger i rett opp- og nedstigende linje – det vil si foreldre, besteforeldre, barn og barnebarn.

Før utleie av hele leiligheten kan finne sted, skal styret først godkjenne leietaker.

Eier er ansvarlig for at leietaker er kjent med boligselskapets vedtekter og husordensregler.

Reglene for borettslag får tilsvarende anvendelse i boligaksjeselskap.

Kan jeg korttidsutleie min leilighet? (Eks. Airbnb)

Korttidsutleie er en utfordring i flere boligsameier og borettslag. Stortinget skal forsøke å lovregulere dette nærmere.

Så fremt en andelseier i et borettslag selv bor i leiligheten, kan både kort- og langtidsutleie finne sted.

En seksjonseier i et eierseksjonssameie, har i utgangspunktet full rettslig råderett over sin seksjon, og kan dermed leie ut både med kort og lang tidshorisont uavhengig om man selv bebor leiligheten.

Merk at hyppig korttidsutleie kan anses som næringsvirksomhet. Å bedrive næringsvirksomhet i en leilighet med boligformål vil utgjøre et mislighold og dette kan i ytterste konsekvens utløse salgspålegg.

Hvilket ansvar har jeg som utleier?

Eiers (utleiers) forpliktelser mot boligselskapet reduseres ikke ved utleie. En eier må fortsatt betale felleskostnader og sørge for nødvendig vedlikehold av leiligheten.

Dersom en leietaker forårsaker skade eller ulempe overfor øvrige beboere, vil dette misligholdet som regel bli identifisert med utleier.

Utleier er videre ansvarlig for at leietaker gjøres kjent vedtektene og husordensreglene, og at leietaker innretter seg etter disse.

Hva er eierskiftegebyr?

Eierskiftegebyret er betalingen vi tar for å dekke utgiftene for arbeidet vi gjør, i forbindelse med salget/overdragelsen. Arbeidet innebærer blant annet:

• Ajourhold av reskontro både for kjøper og selger.

• Registrering av kjøper.

• Generering av felleskostnader.

• Avslutning av selgers reskontro.

• Utsendelse av giroer for felleskostnader.

Det er også viktig at vårt register over hjemmelshavere er oppdatert, da vi blant annet oversender informasjon til skatteetaten i forbindelse med boligselskapets årsoppgjør (tredjepartsopplysninger).

Må jeg betale et eierskiftegebyr for å overføre leiligheten til mine nærstående?

Ja, det påløper et eierskiftegebyr ved overføring av eierskap.

Vi opererer med unntak fra dette gebyret til gjenlevende ektefelle i forbindelse med dødsfall.

Ta kontakt med oss på 22 12 23 40 eller [email protected] for nærmere informasjon.

Hvor finner jeg informasjon om eiendomsskatt?

Informasjon om eiendomsskatt finnes på hjemmesiden til den kommunen leiligheten tilhører.

For Oslo kommune fremkommer informasjonen her.

Det er kommunen som beregner og sender ut krav om eiendomsskatt til eier.

Da det er borettslaget og boligaksjeselskapet som er registrert som eier av bygningen, utskrives eiendomsskatten til selskapet. Eiendomsskatten blir deretter viderefakturert til de respektive andels- og aksjeeierne ut i fra mottatt skatteseddel.

Hvilket ansvar har styret mht HMS?

Styret i borettslag og sameier skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre tiltak for å hindre at ulykker skjer. Styret skal verne om liv og helse, og skape et godt miljø for de som bor i området. Internkontrollforskriften pålegger styret en rekke plikter. Områder som omfattes av internkontrollforskriften er blant annet sikkerhet ved de elektriske anleggene, brannforebyggende tiltak og sikkerhet på lekeplasser. HMS-ansvaret omfatter også arbeidsgiveransvar for ansatte.

Kan styret få hjelp til HMS-arbeidet hos OBF?

Hjelp til HMS-arbeidet kan løses på flere måter.

 • Styret kan abonnere på hmsportal.no; vår egenutviklede applikasjon som er tilpasset boligselskaper.
 • Styret kan bestille bistand til gjennomføring av kontroller som logges i hmsportal.no. Omfanget av slike oppdrag kan avtales.
 • Styret kan få bistand av teknisk fagpersonale ved OBF Teknisk AS til HMS-kontroll. Slike oppdrag faktureres per time.

Hvordan får vi tilgang til hmsportal.no?

hmsportal.no er en applikasjon som er utviklet for HMS-arbeidet i boligselskap. Kontakt din forvalter for informasjon om tjenesten og avtale. OBF bistår gjerne styret med å styrke HMS-arbeidet.

Hvilken rolle har OBF overfor styret og generalforsamling?

OBF er rådgiver for styret og boligselskapet, og har ingen mulighet til å instruere styrene til å foreta avgjørelser. Generalforsamlingen/årsmøtet er boligselskapets øverste organ. Styret er valgt av generalforsamlingen/årsmøtet og representerer boligselskapet i alle formelle sammenhenger.

Når avholdes årsmøtet/generalforsamlingen?

I borettslag skal ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av juni hvert år.

I eierseksjonssameier skal ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av juni hvert år, med mindre noe annet fremkommer av vedtektene.

Hvordan blir jeg styremedlem i mitt boligselskap?

For å bli styremedlem kan man melde sin interesse til valgkomiteen. Det er de som innstiller til nytt styre på årsmøtet/generalforsamlingen. Det er også anledning til å fremme kandidater til styret som benkeforslag under møtet.

En god idé for å bli kjent med boligselskapet man bor i og hvordan det drives, er å melde seg til en arbeidsgruppe eller lignende. Slike grupper kan være en hagekomité, sosialkomité eller dugnadkomité. Veien til styreverv vil da oftest bli kort.

Hva skal jeg gjøre når jeg vil bygge på leiligheten?

I forbindelse med arealutvidelser/utbygging er det en rekke ting man må passe på. For å være sikker på at man går riktig fram, anbefaler vi at dere kontakter din forvalter som kan veielede dere gjennom prosessen. Kontakt oss på 22 12 23 40 eller [email protected]

Hvordan er reglene for dyrehold i et boligselskap?

De beste casinoene 2020:
 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  1 plass etter spilleromtaler

 • CASINO-X
  CASINO-X

  2. plass! Bonuser for nye spillere!

Anmeldelser av de beste kasinoene
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: