Guts har fГҐtt nytt design og du kan fГҐ 5000 kroner ГҐ spille for

De beste casinoene 2020:
 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  1 plass etter spilleromtaler

 • CASINO-X
  CASINO-X

  2. plass! Bonuser for nye spillere!

Guts har fГҐtt nytt design og du kan fГҐ 5000 kroner ГҐ spille for

Guts er en frivillig ideell stiftelse, et døgnbemannet tilbud til voksne rusavhengige som trenger støtte og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv. Vi har avdelinger i Drammen og i Vikersund. Guts vektlegger god omsorg og nestekjærlighet. Tilbudet er fundamentert i recoveryorientert arbeidsmetodikk og drives med tverrfaglig miljøterapautisk tilnærming. Tiltaksplan og brukermedvirkning er sentralt i arbeidet med ADL- ferdigheter, aktiviteter, arbeidstrening og nettverksbygging. Målet er å hjelpe den rusavhengige å ta tilbake kontrollen i eget liv.

Målgruppen
Målgruppen vår er personer over 18 år som er motivert til å ta tak i utfordringer knyttet til sin rusproblematikk. Vi tar imot og ivaretar både brukere som har mindre kognitive utfordringer og bedre fungerende brukere som har motivasjon og ønske om en rusfri tilværelse.

Rusfritt
Stiftelsen Guts er et rusfritt tilbud. Begge avdelinger skal være rusfrie for alle beboere fra dag en, og dette er gjort kjent allerede før innkomst. Dette er et daglig fokus i vår drift. Dette opprettholdes gjennom god og tett samhandling med bruker, ved klart definerte rutiner for håndtering og forebygging av rusepisoder.

Personal
Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt av vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagog, sykepleiere og miljøarbeidere.

Guts er en støttespiller og en hjelp på veien til å bli integrert i samfunnet. Vi tilbyr botrening, etablering i egen bolig, integrering i arbeidsliv eller utdanning, hjelp med økonomi, sosial ferdighetstrening, nettverksbygging, og en meningsfull fritid.

Faglig arbeid og metode
Guts jobber i en relasjonell praksis hvor primærkontakt og/eller annen ansatt har ukentlig samtaler med bruker. Vi benytter aktivt tiltaksplanen i disse samtalene. For å legge til rette for gode endringsprosesser og positiv tankegang benytter vi motiverende intervju, eller endringsfokusert rådgivning, i samtalene med bruker. Brukermedvirkning er alfa og omega for at arbeidet skal lykkes.

På Guts tilstreber vi et godt terapeutisk miljø innenfor våre avdelinger slik at dette kan fungere som en beskyttende og lærende motvekt til de ofte usunne miljøene på utsiden. I vårt miljøterapautiske arbeide har vi alltid fokus på den enkelte brukers recoveryprosess, og vi jobber individuelt og målrettet. Arbeidet er hensiktsmessig planlagt og godt faglig begrunnet. Våre ansatte har fokus på nytten av samspillet med omgivelsene rundt

De beste casinoene 2020:
 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  1 plass etter spilleromtaler

 • CASINO-X
  CASINO-X

  2. plass! Bonuser for nye spillere!

Under oppholdet på Guts skal brukerne trene på en normalisert hverdag og et alminnelig dagligliv. I grunnleggende ADL-ferdigheter legger vi døgnrytme og husarbeid som er vanlig i de fleste hjem.

Aktiviteter
På Finnerud gård er det mange typer aktiviteter tilknyttet gården. Her kan nevnes arbeidsrelaterte aktiviteter som arbeid på kjøkken, vaskeri, snekkerverksted, vedproduksjon, skog og gårdsdrift, husarbeid og alm. vedlikehold. Når det gjelder fritidsaktiviteter kan vi nevne; treningsrom, gymsal, ski, sykkel, kano, kajakk, fiske og friluftsliv, forskjellige ballspill, diverse overnattingsturer, deltakelse på møter i NA/AA etc.

På avdelingen i Drammen foregår de fleste aktivitetene utenfor huset. Her oppmuntrer vi våre brukere til å delta og vi blir ofte med dem på aktiviteter, spesielt den første tiden. På avdelingen i Drammen skal den enkelte finne sin egen interesse og bygge nye nettverk. Vi ser allikevel at nesten alle deltar individuelt på trening i Drammensbadet eller på Akropolis.

Overgang til egen bolig
For mange brukere er innflytting i egen bolig et av hovedmålene i tiltaksplan. Dette innebærer målrettet motivasjonsarbeid fra dag en. Vi erfarer at i forkant av dette arbeidet profiterer bruker på å ha en rolig og stabiliserende periode. Slik sikrer vi stabil helse, grunnleggende ferdigheter, ro og hvile, mestring av hverdagens oppgaver, og andre forhold som kan være i veien for en stabil overgang til egen bolig. Vi ønsker å motivere og forberede beboer, men unngå stress og frustrasjon som kan ødelegge fremdriften. I et lengre opphold starter denne prosessen allerede på Finnerud.

Ofte blir Drammensavdelingen en naturlig fortsettelse, og overføring dit planlegges. En forutsetning får overføring er at bruker viser stor av grad av motivasjon og rusmestring. Det forventes at bruker deltar aktivt i sin recoveryprosess og viser et engasjement for å nå sine mål. Ganske umiddelbart etter overføring til Drammen starter det praktiske arbeid med anskaffelse av bosted. Personalet bistår bruker med opprettelse av annonse samt målbevisst søk på nettet og igjennom lokalavisene. Beboer lærer å føre boliglogg over aktuelle bosteder og visningstidspunkt.

Vårt grunnsyn på rusavhengighet
Vi mener at årsaken til at folk blir rusavhengige er kompleks, omfattende og sammensatt.

En problematisk oppvekst og vanskelige familieforhold kan være direkte eller medvirkende årsak til rusavhengighet.

Traumer i tidlige år kan være direkte eller medvirkende årsak til rusavhengighet

Vennemiljø, kjedsommelighet og stress mener vi kan være årsaker til rusavhengighet.

Egen atferds- og tilpasningsproblemer knyttet til aggressivitet, begynnende kriminalitet, problematisk tilpasning til skolen, drop-out av skolen kan også være årsaker til rusavhengighet.

Vi tror at alle kan finne veien ut av en rusavhengighet, men tilbakefall er ofte en del av prosessen.

Å bli rusfri ser vi på som en bedringsprosess med et samspill mellom mange personer og instanser hvor bruker står sentralt.

Rusavhengighet ser vi som en kombinasjon av en fysisk og en psykisk lidelse som krever ulike metoder og framgangsmåter for å lære seg å håndtere, og komme ut av.

Presentasjonsvideoer

En gutt prøvde å forgripe seg på meg, men jeg kom meg unna

SPØRSMÅL

hei, en gutt kom til meg en gang jeg var alene hjemme, han holdt meg fast i senga og prøvde og ta av meg klærne og tok av meg bhen under genseren, så begynnte han ta på meg. han tok hånda si under trusa mi og jeg prøvde og si stopp og at jeg ikke vil. han hørte ikke på meg og prøvde å få meg til og suge han, men jeg ville ikke. han sa jeg ikke fikk gå hvis jeg ikke gjorde det. men jeg gjorde det ikke. samme gutt har også vist bilde av et kvinnelig kjønnsorgan og sier det er meg til andre(det er ikke meg) jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med noe av dette.

Tusen takk for din henvendelse til oss.

Hei du skriver til oss å forteller hva en gutt har utsatt deg for mens han var på besøk hjemme hos dere. Det er ikke lov å utføre en seksuell handling mot noen skal kun gjøres når man har fått et samtykke og at den andre personen synes det er greit. Vi synes det er flott at du satte grenser for deg selv når han gjorde noe du ikke ville å sa STOPP. Det er ikke alltid like lett å sette grenser, noen ganger kan man føle seg presset til å gjøre noe man ikke har lyst til, så må rose deg masse for det.

Du lurer på hva du kan gjøre med det du har opplevd? Vi vil anbefale deg å snakke med en voksen du stoler på. Det kan for eksempel være helsesøster på skolen, lærer, foreldre eller fastlegen din. Alle disse kan være trygge hjelpepersoner som vet hvordan du skal foreta deg videre for å få det bedre med deg selv. Dersom du ønsker å ringe noen for å snakke, kan du ta kontakt med Alarmtelefonen

Alarmtelefonen for barn og unge er en telefontjeneste du kan ringe til dersom du har problemer hjemme – f.eks. omsorgssvikt, vold eller overgrep. De som jobber der er erfarne og flinke til å lytte til det du har å si. Ikke vær redd for å ringe hvis du er i tvil!

Du ringer dit på telefon 116 111 og tjenesten er åpen hver ukedag mellom 15:00 og 08:00 og hele tiden i helgene. Les mer på 116111.no

«>Alarmtelefonen for barn og unge på telefon: 116 111, nettadressen erwww.116111.no og / eller Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte på telefon: 80057000, nettadressen erwww.incest80057000.no

Legger til slutt ved noen linker som kan være nyttig for deg å lese.

En annerledes veiledningsside

Våre medlemsorganisasjoner

Verdier i GuttogJente

Vi tar utgangspunkt i et positivt verdibasert syn på sex og samliv. Ingen spørsmål er forbudte, og ethvert tema kan snakkes om.

Vi har en grunnleggende tillit til Bibelen som Guds Ord og til sannheten i Bibelens helhetlige fortelling om skapelse, syndefall, frelse og fullendelse.

Vår veiledning baserer seg på klassisk kristen seksualetikk, det kristne verdigrunnlag og menneskesyn. Ut fra dette ser vi at ekteskapet er den eneste rammen for et seksuelt samliv som hører hjemme i et livslangt ekteskap mellom mann og kvinne.

Vi mener at dette menneskesynet yter den beste respekt for den enkeltes seksuelle integritet og behov.

GuttogJente.no bygger på Lausannebevegelsens Cape Town Commitment, som uttaler følgende om temaet:

Guds skaperplan er at ekteskapet konstitueres ved det forpliktende, trofaste forholdet mellom én mann og én kvinne, der de blir ett i en ny sosial enhet som er forskjellig fra de familier de er født inn i. Det seksuelle samliv som uttrykk for det å være ett, skal nytes utelukkende innen rammen av ekteskapet. Denne kjærlige seksuelle forening innen ekteskapet, der ”to blir ett”, avspeiler både Kristi forhold til kirken og enheten av jøder og hedninger i den nye menneskehet.

De beste casinoene 2020:
 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  1 plass etter spilleromtaler

 • CASINO-X
  CASINO-X

  2. plass! Bonuser for nye spillere!

Anmeldelser av de beste kasinoene
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: