Servicevilkår – les hvilke regler som gjelder for vår side

De beste casinoene 2020:
 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  1 plass etter spilleromtaler

 • CASINO-X
  CASINO-X

  2. plass! Bonuser for nye spillere!

Enklere regler ved arbeid på boliger og bygg

Når man vil endre boligen eller bygget sitt, er det ofte vanskelig å vite hvilke regler og krav som gjelder. Nå sender vi forslag til enklere regler på høring. – Disse reglene gjelder ved arbeid på over fire millioner bygninger i Norge, og de kan få betydning for oss alle. Enklere regler kan gjøre at vi får brukt byggene våre på en bedre måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Plan- og bygningsloven og tekniske krav er i stor grad utformet med tanke på nye bygg, men gjelder også ofte ved arbeid på eksisterende bygg. Da kan de være vanskelige, uhensiktsmessige og dyre å oppfylle. Vi vet også at kommuner, byggenæringen og bolig- og bygningseiere oppfatter reglene som kompliserte, uklare og vanskelige å praktisere, sier hun.

Forslag til lovendringer skal gjøre det enklere for eiere å endre eiendommen sin etter egne ønsker og behov. Det skal bli lettere å forstå reglene og vite hvilke krav som gjelder. Det skal også bli lettere å søke om og få unntak fra tekniske krav.

– Kommunene bruker store ressurser på disse byggesakene, og vi vet at bestemmelser og begreper tolkes ulik. Klarere regler skal derfor gi likere, raskere og mer forutsigbar byggesaksbehandling. Dette vil komme både eiere, næringen og kommunene til gode, mener Mæland.

Mæland viser også til at endel større byer har utfordringer med hyblifisering. Vi foreslår derfor lovendringer for at kommuner og sameier skal få bedre verktøy til å håndtere og påvirke omfanget av slik hyblifisering. Dette kan ivareta et godt bomiljø og nabolaget.

Høringen foreslår også en rekke andre forslag, og vi håper på mange nyttige innspill innen høringsfristen 1. september, avslutter Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

De beste casinoene 2020:
 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  1 plass etter spilleromtaler

 • CASINO-X
  CASINO-X

  2. plass! Bonuser for nye spillere!

Hvilke regler gjelder for de som sitter på operasjonssentralen?

SPØRSMÅL

Hei. Hvilke lover regler gjelder for de som sitter på telefonmotaket på politistasjonen når det blir en ringer og melder om ordensforstyrrelser?

Det er litt vanskelig å skjønne hva det egentlig er du lurer på.

Når noen ringer til politiets operasjonssentral, skal de vurdere meldingens innhold og eventuelt gi melding om forholdet slik at det kan rykkes ut til det stedet hvor forholdet skjer. Politiet får veldig mange telefoner, og oppdrag de kan rykke ut til. De må derfor hele tiden prioritere hva de synes høres mest akutt og alvorlig ut.

Politiinstruksen gir regler for hvordan polititjenesten skal utføres.

Disse reglene må du kunne

Skal jeg vike til styrbord eller babord for seilbåten foran meg? Sjøveisreglene gir deg svar. Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt. Et vesentlig element i Sjøveisreglene er prinsippene for styring og seilas.

Vikepliktregler til sjøs:

 • Du har vikeplikt for båter som kommer fra styrbord (høyre).
 • Du har vikeplikt for båter du innhenter.
 • Motorbåter har vikeplikt for seilbåter under seil.
 • Fritidsbåter har vikeplikt for nyttefartøyer. (Norsk særregel – forenklet)

Kilde:

Sjøvettreglene

 1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Vikeregler for motorbåter

Hold styrbord for møtende båt : Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.

Vik for båter fra styrbord : Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre og det er fare for sammenstøt, skal den som kommer fra babord vike for den som kommer fra styrbord.

Motorbåt viker for seilbåt : Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike.

Vikeregler mellom seilbåter

Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord : Når to seilbåter får vinden inn på forskjellig side, skal den som får vinden inn fra babord side vike for den andre.

Lobåt viker for lebåt : Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er «nærmest» vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere!

Andre vikeregler

Innhentende båt viker for båt som blir innhentet: En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at du er det.

Hold god avstand til nyttetrafikk: Fritidsbåter skal alltid holde av veien for større fartøyer og nyttetrafikk.

Hold til styrbord i trange led : En båt som seiler i en trang led eller et trangt løp skal holde til styrbord, så nær ledens eller løpets yttergrense som mulig, når det lar seg gjøre uten fare. Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang led eller et trangt løp. En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for en hvilken som helst annen båt som går i trang led eller et trangt løp.

Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt : Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvrere.

For en trygg ferdsel til sjøs er sikkerhet viktig. Riktig redningsvest er det aller viktigste tiltaket for god sikkerhet. Velg den vesten som passer for din aktivitet, og ta vedlikehold av sikkerhetsutstyret på alvor.

Nettbutikken til Redningsselskapet tilbyr sikkerhetsprodukter som er knyttet til vår kjernevirksomhet – det å redde liv. Produktutvalget skal øke sikkerheten til kundene våre og forenkle arbeidet og hverdagen til redningsmannskapene. Når du handler hos oss, støtter du vårt livreddende arbeid og bidrar til at vi kan nå vår nullvisjon om at «Ingen skal drukne».

De beste casinoene 2020:
 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  1 plass etter spilleromtaler

 • CASINO-X
  CASINO-X

  2. plass! Bonuser for nye spillere!

Anmeldelser av de beste kasinoene
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: